bachelor-info

בעלי חיים

 

מידע כללי

החוג מאפשר לימוד של כל ענפי בעלי החיים בחקלאות ישראל. הלימודים בחוג כוללים קורסי חובה כלליים שנועדו לבסס את הידע בנושאי כימיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה ועוד, וכן קורסי חובה חוגיים, בנושאי פיזיולוגיה, אימונולוגיה, הזנה, טיפול, גנטיקה, רבייה המקנים לתלמידים ידע רחב בבעלי חיים, החל מרמת התא ועד לרמת החיה השלמה. נלמדים נושאים הקשורים לביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית אשר מגיעים עד לבירור נושאים כמו תזונה ופיזיולוגיה של החיה השלמה. 

המשך קריאה >

מטרת התכנית

מטרת התכנית להקנות לתלמידים את הידע הבסיסי והמתקדם בביולוגיה ואקולוגיה, בשילוב עם רכישת הכלים היישומיים הנחוצים בשימור ובשיקום הטבע, בדגש על חשיבות המגוון הביולוגי במערכת האקולוגית. התכנית תכשיר עתודות חוקרים ואנשי מקצוע החסרים היום בגופים המטפלים בשטחים פתוחים, כגון קק"ל, רשות הטבע והגנים , משרדים ממשלתיים להגנת הסביבה וחקלאות, מועצות אזוריות, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי העוסקים בתכנון סביבתי.   

התכנית משותפת לשלושה חוגים: 

מדעי הצמח בחקלאות ,  אגרואקולוגיה ובריאות הצמח ,  ומדעי בעלי החיים.

היקף הלימודים בתכנית כ- 25% מהלימודים לתואר בוגר.

המשך קריאה >

איך בנויה תכנית הלימודים?

תכנית הלימודים כוללת לימודי יסוד כלליים בחקלאות ובמדעי הטבע ולימודים באקולוגיה וניהול יער ושמורות טבע. הסטודנטים בתכנית יזכו להעשיר ידיעותיהם בקורסי בחירה במגוון נושאים באיכות הסביבה ושמירת טבע. אנו מאמינים ב"חיבור לשטח" ולכן אנו מציעים קורסים רבים שמשלבים סיורים בצד הלימוד העיוני.

הלימודים בתכנית מוצעים בהיקף של חוג משני מצומצם. תכנית הלימודים אפשרית במסלול משולב עם אחד מהחוגים הבאים כחוג ראשי: מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, ומדעי בעלי החיים. היקף הלימודים בתכנית כרבע מהלימודים לתואר בוגר.

המשך קריאה >

מה עושים עם זה?

בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

השתלבות בגופים המטפלים בשטחים פתוחים (קק"ל, רשות הטבע והגנים, משרדי הגנת הסביבה וחקלאות ועוד) במגוון משרות
הכוללות ניהול שטחים, תהליכי תכנון, מדיניות וחקיקה, שימור שטחים, בעלי חיים וצמחים, ועוד.

תכנון סביבתי עבור הגופים הנ"ל, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי.

תעסוקה כמדריכים בחברה להגנת הטבע ובגופים "ירוקים" אחרים.

המשך קריאה >

אודות התוכנית

תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ובניהול שטחים פתוחים, עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. בתכנית קיים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

המשך קריאה >

תכניות למצטיינים

בית הספר לתזונה - תוכנית "אמירים"

תוכנית "אמירים" אשר מיועדת לתלמידים מצטיינים במיוחד ואשר ממוצע ציוניהם בשנה הראשונה ללימודים הוא לפחות 94.0. התלמידים יתנסו בעבודת מעבדה אשר תהווה 41 נקודות זכות מהתואר, החל מסוף השנה השנייה ללימודיהם אצל מנחה מן החוג.

המשך קריאה >

בית הספר למדעי תזונה

דבר ראשת בית הספר למדעי תזונה

ברוכות/ים הבאות/ים לאתר האינטרנט של בית הספר למדעי התזונה בפקולטה לחקלאות, שבאוניברסיטה העברית. אני רוצה לספר לכן/ם על בית הספר שלנו.

בית הספר למדעי התזונה הוקם בשנת 1969 והיה היחיד בארץ שעסק במחקר תזונתי ובהכשרת סגל מקצועי בתחום התזונה. כמעט כל מובילות תחום התזונה בארץ הן בוגרות בית הספר שלנו, החל מהבכירות במשרד הבריאות, בבתי ובקופות החולים, ורבות אחרות המובילות את תחום המחקר והטיפול התזונתי בארץ ובעולם (יש גם מובילים בתחום, גם הם תלמידינו ולשון הנקבה במקרה זה כוללת אותם כמובן).

המשך קריאה >

לימודי בוגר B.Sc

הלימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה מגוונים, רב תחומיים ומאפשרים בניית תוכנית על פי הצורך והעניין.

קורסי החובה הכלליים נלמדים לתואר ראשון (BSc, בוגר) בשלושת הסמסטרים הראשונים והם משותפים לכל תלמידי הפקולטה. אלה הם קורסי מבוא בכימיה, פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה, ביוכימיה וביולוגיה. המשך הלימודים מתקיים במסגרת חוגים בנושאים מתחום הידע של כל חוג.

המשך קריאה >