bachelor-info

תכנית חילופי סטודנטים בפקולטה לחקלאות

מעל 400 סטודנטים וסטודנטיות של האוניברסיטה העברית יוצאים מדי שנה ללמוד סמסטר באוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם, ובמקביל סטודנטים בינלאומיים מגיעים ללמוד סמסטר אצלנו. לאוניברסיטה העברית יש כיום הסכמי חילופים עם מעל 100 מוסדות אקדמיים במקומות שונים בעולם.

בעלי חיים

 

מידע כללי

החוג מאפשר לימוד של כל ענפי בעלי החיים בחקלאות ישראל. הלימודים בחוג כוללים קורסי חובה כלליים שנועדו לבסס את הידע בנושאי כימיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה ועוד, וכן קורסי חובה חוגיים, בנושאי פיזיולוגיה, אימונולוגיה, הזנה, טיפול, גנטיקה, רבייה המקנים לתלמידים ידע רחב בבעלי חיים, החל מרמת התא ועד לרמת החיה השלמה. נלמדים נושאים הקשורים לביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית אשר מגיעים עד לבירור נושאים כמו תזונה ופיזיולוגיה של החיה השלמה. 

מטרת התכנית

מטרת התכנית להקנות לתלמידים את הידע הבסיסי והמתקדם בביולוגיה ואקולוגיה, בשילוב עם רכישת הכלים היישומיים הנחוצים בשימור ובשיקום הטבע, בדגש על חשיבות המגוון הביולוגי במערכת האקולוגית. התכנית תכשיר עתודות חוקרים ואנשי מקצוע החסרים היום בגופים המטפלים בשטחים פתוחים, כגון קק"ל, רשות הטבע והגנים , משרדים ממשלתיים להגנת הסביבה וחקלאות, מועצות אזוריות, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי העוסקים בתכנון סביבתי.   

התכנית משותפת לשלושה חוגים: 

מדעי הצמח בחקלאות ,  אגרואקולוגיה ובריאות הצמח ,  ומדעי בעלי החיים.

היקף הלימודים בתכנית כ- 25% מהלימודים לתואר בוגר.

איך בנויה תכנית הלימודים?

תכנית הלימודים כוללת לימודי יסוד כלליים בחקלאות ובמדעי הטבע ולימודים באקולוגיה וניהול יער ושמורות טבע. הסטודנטים בתכנית יזכו להעשיר ידיעותיהם בקורסי בחירה במגוון נושאים באיכות הסביבה ושמירת טבע. אנו מאמינים ב"חיבור לשטח" ולכן אנו מציעים קורסים רבים שמשלבים סיורים בצד הלימוד העיוני.

הלימודים בתכנית מוצעים בהיקף של חוג משני מצומצם. תכנית הלימודים אפשרית במסלול משולב עם אחד מהחוגים הבאים כחוג ראשי: מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, ומדעי בעלי החיים. היקף הלימודים בתכנית כרבע מהלימודים לתואר בוגר.

מה עושים עם זה?

בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

השתלבות בגופים המטפלים בשטחים פתוחים (קק"ל, רשות הטבע והגנים, משרדי הגנת הסביבה וחקלאות ועוד) במגוון משרות
הכוללות ניהול שטחים, תהליכי תכנון, מדיניות וחקיקה, שימור שטחים, בעלי חיים וצמחים, ועוד.

תכנון סביבתי עבור הגופים הנ"ל, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי.

תעסוקה כמדריכים בחברה להגנת הטבע ובגופים "ירוקים" אחרים.

עיסוק מקצועי ע"פ החוג הראשי עם התמחות בסביבה (עו"ד סביבתי, כימאי סביבתי ועוד).

לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה.

תכניות למצטיינים

בית הספר לתזונה - תוכנית "אמירים"

תוכנית "אמירים" אשר מיועדת לתלמידים מצטיינים במיוחד ואשר ממוצע ציוניהם בשנה הראשונה ללימודים הוא לפחות 94.0. התלמידים יתנסו בעבודת מעבדה אשר תהווה 41 נקודות זכות מהתואר, החל מסוף השנה השנייה ללימודיהם אצל מנחה מן החוג.

בית הספר למדעי תזונה

ברוכות/ים הבאות/ים לאתר האינטרנט של בית הספר למדעי התזונה בפקולטה לחקלאות, שבאוניברסיטה העברית. אני רוצה לספר לכן/ם על בית הספר שלנו.

בית הספר למדעי התזונה הוקם בשנת 1969 והיה היחיד בארץ שעסק במחקר תזונתי ובהכשרת סגל מקצועי בתחום התזונה. תחום התזונה בארץ מובל כמעט באופן בלעדי על ידי בוגרות ובוגרי בית הספר שלנו, במשרות בכירות במשרד הבריאות, בבתי חולים ובקופות החולים מחד ובמחקר והטיפול התזונתי בארץ ובעולם מאידך.

לימודי בוגר B.Sc

הלימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה מגוונים, רב תחומיים ומאפשרים בניית תוכנית על פי הצורך והעניין.

קורסי החובה הכלליים נלמדים לתואר ראשון (BSc, בוגר) בשלושת הסמסטרים הראשונים והם משותפים לכל תלמידי הפקולטה. אלה הם קורסי מבוא בכימיה, פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה, ביוכימיה וביולוגיה. המשך הלימודים מתקיים במסגרת חוגים בנושאים מתחום הידע של כל חוג.