מזכירויות החוגים

 

חוג

מזכירה/מנהלת אדמיניסטרטיבית

טלפון

דוא"ל

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

אורלי טל (בוגר)
רקפת כלב (מוסמך)

08-9489223

08-9489219

orlytal@savion.huji.ac.il
rakefetk@savion.huji.ac.il

ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

גילה שוהם 08-9489086 gilas@savion.huji.ac.il

ביוכימיה ומדעי המזון
מדעי התזונה

רוית טלמור (בוגר)
גילי גפני-אבידור (מוסמך)

08-9489259
08-9489265

ravitt@savion.huji.ac.il
giliag@savion.huji.ac.il

ביוטכנולוגיה מרגלית פינגרהוט 02-6586006 margalitf@savion.huji.ac.il
בריאות ציבור וטרינרית ג'קי הירש 08-9489021 jackieh@savion.huji.ac.il
כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי
מיטל קאפח
08-9489230 miriguy@savion.huji.ac.il
meital.kappach@mail.huji.ac.il
מדעי בעלי החיים יעל לויטוס 08-9489119 yaellew@savion.huji.ac.il

מדעי הצמח
גידולי שדה וירקות
גנטיקה והשבחה
מטעים וצמחי נוי

איריס סובול 08-9489333 iris.sobol@mail.huji.ac.il
מדעי הקרקע והמים שקד חג'ג'
אופירה פוס
08-9489340 shaked.hagag@mail.huji.ac.il
Ofira.Foss@mail.huji.ac.il