מזכירויות החוגים

 

חוג

מזכירה/מנהלת אדמיניסטרטיבית

טלפון

דוא"ל

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

אורלי טל (בוגר)

רקפת כלב (מוסמך)

08-9489223

08-9489219

orlytal@savion.huji.ac.il

rakefetk@savion.huji.ac.il

ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

גילה שוהם 08-9489086 gilas@savion.huji.ac.il

ביוכימיה ומדעי המזון

מדעי התזונה

רוית טלמור (בוגר)

גילי גפני-אבידור (מוסמך)

08-9489259

08-9489265

ravitt@savion.huji.ac.il

giliag@savion.huji.ac.il

       
ביוטכנולוגיה מרגלית פינגרהוט 02-6586006 margalitf@savion.huji.ac.il
בריאות ציבור וטרינרית ג'קי הירש 08-9489021 jackieh@savion.huji.ac.il
       
כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי 08-9489230 miriguy@savion.huji.ac.il
מדעי בעלי החיים יעל לויטוס 08-9489119 yaellew@savion.huji.ac.il

מדעי הצמח

גידולי שדה וירקות

גנטיקה והשבחה

מטעים וצמחי נוי

איריס סובול 08-9489333 iris.sobol@mail.huji.ac.il
מדעי הקרקע והמים נעמי מימון 08-9489340 neomim@savion.huji.ac.il