המזכירות לענייני הוראה ותלמידים

ברצוני לקבל פרטים נוספים

 

 

טיפול בנושא שם דוא״ל טלפון
מנהלת היחידה ענת גזית בוטון anatg@savion.huji.ac.il 08-9489431
רישום למוסמך ודוקטורט מזי שטיין mazis@savion.huji.ac.il 08-9489189
ולת"מ, שכ"ל, פניות לועדת הוראה, פרסי הצטיינות אורית יואבי ority@savion.huji.ac.il 08-9489190
ליקויי למידה, מלגות סיוע מרי לוי maryl@savion.huji.ac.il 08-9489331
רישום לקורסים ושינויים - בוגר איריס רון irisr@savion.huji.ac.il 08-9489345
זכאות לתואר בוגר סתווית שוחט stavits@savion.huji.ac.il 08-9489507
מערכת שעות ורישום לקורסים - בוגר ריקי עוז rikio@savion.huji.ac.il 08-9489479
 זיכויים ופטורים על סמך לימודים קודמים מאיה כובאני mayak@savion.huji.ac.il 08-9489948
דיקנט הסטודנטים