712-nutrition

תכניות למצטיינים

בית הספר לתזונה - תוכנית "אמירים"

תוכנית "אמירים" אשר מיועדת לתלמידים מצטיינים במיוחד ואשר ממוצע ציוניהם בשנה הראשונה ללימודים הוא לפחות 94.0. התלמידים יתנסו בעבודת מעבדה אשר תהווה 41 נקודות זכות מהתואר, החל מסוף השנה השנייה ללימודיהם אצל מנחה מן החוג.

המשך קריאה >

בית הספר למדעי תזונה

דבר ראשת בית הספר למדעי תזונה

ברוכות/ים הבאות/ים לאתר האינטרנט של בית הספר למדעי התזונה בפקולטה לחקלאות, שבאוניברסיטה העברית. אני רוצה לספר לכן/ם על בית הספר שלנו.

בית הספר למדעי התזונה הוקם בשנת 1969 והיה היחיד בארץ שעסק במחקר תזונתי ובהכשרת סגל מקצועי בתחום התזונה. כמעט כל מובילות תחום התזונה בארץ הן בוגרות בית הספר שלנו, החל מהבכירות במשרד הבריאות, בבתי ובקופות החולים, ורבות אחרות המובילות את תחום המחקר והטיפול התזונתי בארץ ובעולם (יש גם מובילים בתחום, גם הם תלמידינו ולשון הנקבה במקרה זה כוללת אותם כמובן).

המשך קריאה >