animal-718

בעלי חיים

 

מידע כללי

החוג מאפשר לימוד של כל ענפי בעלי החיים בחקלאות ישראל. הלימודים בחוג כוללים קורסי חובה כלליים שנועדו לבסס את הידע בנושאי כימיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה ועוד, וכן קורסי חובה חוגיים, בנושאי פיזיולוגיה, אימונולוגיה, הזנה, טיפול, גנטיקה, רבייה המקנים לתלמידים ידע רחב בבעלי חיים, החל מרמת התא ועד לרמת החיה השלמה. נלמדים נושאים הקשורים לביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית אשר מגיעים עד לבירור נושאים כמו תזונה ופיזיולוגיה של החיה השלמה. 

המשך קריאה >