חונך

חונך

עם הקבלה ללימודים, תיקבע ועדת הלימודים של החוג "חונך"(למעט לתלמידי חוגים 717,723), שיסייע לתלמיד בהכנת תוכנית לימודיו, וינחה אותו בהכנת עבודת הגמר העיונית. רשאי לשמש כחונך:

א) מורה או חוקר הרשאי לשמש כמדריך בעבודת גמר.

ב) מורה או חוקר שקיבל אישור אד-הוק מדקן הפקולטה לשמש כחונך.