קורסי חובה על-חוגיים

קורסי חובה על-חוגיים

אנגלית - כל תלמיד חייב ב"פטור" באנגלית ברמה אוניברסיטאית, או שהשיג פטור בבחינה פסיכומטרית או בבחינת אמי"ר (ע"פ דרישות המשרד לקבלת תלמידים).

עברית - תלמיד חו"ל חייב לעמוד בבחינת ה"פטור" בציון 75 לפחות עד תום לימודיו לתואר.

שימוש אתי בחיות מעבדה -   94810

חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:
הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בטלפון - 02-6758138.

כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית – 2 נ"ז