לימודי מוסמך M.Sc

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מציעה לימודים מתקדמים לקראת תואר מוסמך (M.Sc) ותואר דוקטור (Ph.D). במסגרות לימודים אלה שותפים התלמידים למחקר מדעי מתקדם, חדשני ופורץ דרך בתחומים רבים ומגוונים של מדעי החיים. עיקר הלימודים לתואר מתקדם, החלק המעשי של עבודת המחקר, מתבצע בהנחיה צמודה של חוקרי הפקולטה במסגרת מעבדות המחקר השונות. לפיכך תלמידים המעוניינים בלימודי תואר מתקדם, צריכים לבחור מנחה לתואר מקרב חוקרי הפקולטה.

נוסף על כך, בהתאם לנושא מחקרם ולתואר שלקראתו הם לומדים, נדרשים התלמידים ללמוד קורסים מתוכנית הלימודים השנתית, ועל-פי דרישות החוג שאליו התקבלו.

לימודי המוסמך מהווים המשך של הלימודים לתואר "בוגר" תוך דגש בהתמחות ובהכרת דרכי המחקר בנושא מוגדר. פרטי תוכנית המוסמך שונים מחוג לחוג וכוללים לימודים בקורסים מתקדמים, עמידה בבחינת מוסמך וביצוע עבודת מחקר (מסלול מחקרי). קיימות גם תוכניות למוסמך שאינן כוללות עבודת מחקר, אך אינן מאפשרות המשך לימודים לתואר "דוקטור" (מסלול לא מחקרי). בחינת המוסמך תבדוק את יכולתו של התלמיד לבצע מחקר עצמאי ואת ידיעותיו הכלליות בנושא שבו התמחה. תלמידי מוסמך ודוקטורט זכאים לשימוש במשאבי הספריה באינטרנט: מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים. לפרטים נא לפנות ליחידת המחשב: 08-9489283.

 

משרות ומלגות לתלמידי מוסמך

הפקולטה מציעה לתלמידיה משרות לפי צורכי ההוראה ומלגות המותנות בהצטיינות בלימודים לפי כללים ונהלים שיפורסמו על לוחות המודעות סמוך לתחילת שנת הלימודים (ראה  סעיף 16.2 "תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך" בפרק "נוהלי הוראה ולימודים"). תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג שאליו נרשם על מנת לבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.

הפקולטה מקיימת לימודים לקראת התואר "מוסמך למדעי החקלאות/תזונה" (M.Sc.) בחוגים הבאים:

 

הלימודים ל"מוסמך" הם בחוגים הבאים:

713 - גידולי שדה וירקות
714 - מטעים וצמחי נוי
715 - אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
716 - מדעי הקרקע והמים
717 - כלכלת סביבה וניהול 
721 - גנטיקה והשבחה
723 - ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה
724 - מדעי הצמח בחקלאות
728 - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
735 - מדעי בעלי חיים ווטרינריה
890 - ביוטכנולוגיה (חוג על-פקולטאי)

 

תוכניות לימודים מיוחדות:

589 - הידרולוגיה ומשאבי מים
588 - תוכנית לימודים רב-תחומית לגנומיקה וביואינפורמטיקה
803 - התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים
804 - התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה