תנאי קבלה למסלול הלא מחקרי

תנאי קבלה

תנאי הקבלה 
כללי: קבלה ללימודי המוסמך הלא-מחקרי טעונה אישור חוג הלימודים שאליו התלמיד מבקש להתקבל.
המועמדים נדרשים להציג כחלק ממסמכיהם אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית.
הקבלה לרוב החוגים מותנית במציאת מדריך "חונך" לפני ההרשמה ל"מוסמך".

כאמור בתנאי הקבלה למסלול המחקרי, ובנוסף:

  1. מועמד לחוגים 713, 714 ו-735 חייב להציג ניסיון מעשי של ארבע שנים לפחות בתחום התמחות מקצועי רלוונטי.
  2. לחוג 717 אין צורך בהתקשרות עם מנחה כתנאי קבלה.
  3. בחוג 723 החוג יקבע מי ינחה את התלמיד.