תכניות למצטיינים

מפגש זום

tzuna-thumb

פרטים בשנתון - רשימות קורסים

בואו להתרגש מעולם מקצועי מבוסס מדע
ולפגוש את האנשים המובילים בתחום התזונה

nutrition

tzuna.huji - Nutrition Science, HUJI

https://www.instagram.com/tzuna.huji/

 

nutrition-facebook.png

findus-fb-rgb-1067.png


בית הספר לתזונה, האוניברסיטה העברית
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, רחובות 

 

בית הספר לתזונה - תוכנית "אמירים"

תוכנית "אמירים" אשר מיועדת לתלמידים מצטיינים במיוחד ואשר ממוצע ציוניהם בשנה הראשונה ללימודים הוא לפחות 94.0. התלמידים יתנסו בעבודת מעבדה אשר תהווה 41 נקודות זכות מהתואר, החל מסוף השנה השנייה ללימודיהם אצל מנחה מן החוג.

תרגיל מחקר המהווה 8 נקודות זכות מהתואר ובמסגרתו מצטרף התלמיד למעבדה ומונחה על ידי חבר החוג, ומבצע ניסיונות בדרך כלל בהדרכת תלמיד לתואר מתקדם. במסגרת תרגיל המחקר נדרש התלמיד להגיש תוכנית עבודה אשר תאושר על ידי המנחה, יו"ר החוג וכן וועדת הוראה עד לתחילת שנה השלישית. אישור סופי מקנה את הזכות להירשם לתרגיל המחקר. בסוף התרגיל תוגש עבודה מסכמת אשר תועבר ליו"ר החוג ושופט חיצוני. רשאים להשתתף בתרגיל המחקר תלמידים שממוצע ציוניהם בארבעת הסמסטרים הראשונים עומד על 81.

instagram-nutrition