נהלי הוראה ולימודים

סטודנטים יקרים,

בפרק זה של האתר ניתן למצוא מידע העשוי להיות חיוני להתנהלותכם בתקופת הלימודים כמו כן מכיל פרק זה ונהלים והנחיות, טפסים והבהרות  וכן ומידע הקשור לשירותים אוניברסיטיים להם תזדקקו במהלך לימודיכם באוניברסיטה העברית.

נהלי ההוראה והלימודים נועדו להסדיר את מירב הנושאים המנהליים-אקדמיים המשותפים לכל תלמידי האוניברסיטה בנוגע ללימודיהם לתארים בוגר ומוסמך. הנהלים נקבעו על ידי ועדת נה"ל שהיא ועדת ההוראה האוניברסיטאית. נהלים נוספים, הנוגעים ללימודים בפקולטות השונות, נקבעים ומתפרסמים על ידי הפקולטות. סעיפים מנהלי הוראה ולימודים, המטופלים בפקולטה באופן שונה מהקבוע בתקנון המשותף, מוצגים בשנתון הפקולטה באופן שמבחין אותם מהתקנון הכללי.

עניינים שהתקנון איננו מכסה או עניינים חריגים, בין אם הם עניינים עקרוניים או שנוגעים לקבוצת תלמידים או לתלמיד בודד, יובאו לדיון במוסדות הפקולטה, וזו תעבירם, במידת הצורך, להכרעתו של יו"ר ועדת נה"ל. יו"ר ועדת נה"ל משמש גם כערכאה לערעורים על החלטות הפקולטה בתחומי אחריותה של ועדת נה"ל.