לימודים לתואר דוקטור Ph.D

הוועדה התחומית ללימודי דוקטורט אחראית על קבלת תלמידים ונהלי הלימודים.

שימו לב כי נהלי תכנית הדוקטורט בפקולטה שונים מהנהלים המצויים באתר הרשות לתלמידי מחקר ומחייבים את תלמידי ומורי הפקולטה.

יו"ר הוועדה לשנת תשפ"ב הינה פרופ' יובל גוטליב.
ניתן לפנות אל הועדה התחומית בכל דבר ועיניין הקשור בקבלה ללימודים ובמהלך לימודי הדוקטורט.
לתיאום פגישה יש לפנות לגב' מזי שטיין 


לימודים לתואר דוקטור Ph.D - נהלים


נהלי לימודי השלמה


קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור" PhD


קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור" PhD לסטודנטיות/ים מעולות/ים

 

דוקטורט מא' ועד ת' - מידע למתעניינים בלימודי דוקטורט, הרשות לתלמידי מחקר

הרשות לתלמידי מחקר היא הגוף האקדמי העליון הממונה על נושא תלמידי-המחקר באוניברסיטה העברית. הרשות אחראית בפני הסינט והרקטור לרמת עבודות המחקר, והיא הגוף האחראי לבקרה על רמת ההדרכה הדרושה לתלמידי-המחקר. הרשות שוקדת על טיפוח המצוינות בלימודי התואר השלישי, ויוזמת משיכה של תלמידים מצטיינים מבין תלמידי האוניברסיטה העברית ואוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל .


תקנון הנחיית סטודנטים/ות לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית