לימודים לתואר דוקטור Ph.D

דוקטורט מא' ועד ת' - מידע למתעניינים בלימודי דוקטורט, הרשות לתלמידי מחקר

הרשות לתלמידי מחקר היא הגוף האקדמי העליון הממונה על נושא תלמידי-המחקר באוניברסיטה העברית. הרשות אחראית בפני הסינט והרקטור לרמת עבודות המחקר, והיא הגוף האחראי לבקרה על רמת ההדרכה הדרושה לתלמידי-המחקר. הרשות שוקדת על טיפוח המצוינות בלימודי התואר השלישי, ויוזמת משיכה של תלמידים מצטיינים מבין תלמידי האוניברסיטה העברית ואוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל .

לימודים לתואר דוקטור Ph.D - נהלים

תקנון הנחיית סטודנטים/ות לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית