מה לומדים בפקולטה?

תוכנית אישית לכל סטודנט

הלימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה מגוונים, רב-תחומיים ומאפשרים בניית תוכנית אישית על פי העניין.

קורסי החובה הכלליים נלמדים בשלושת הסמסטרים הראשונים של התואר הראשון (תואר בוגר, B.Sc) והם משותפים לכל תלמידי הפקולטה. אלה הם קורסי מבוא בכימיה, בפיזיקה, במתמטיקה, בסטטיסטיקה, בביולוגיה ובביוכימיה. בהמשך הלימודים מתקיימים במסגרת חוגים בנושאים מתחום הידע של כל חוג.

חטיבת לימודים היא מסגרת לימודים משותפת לשני חוגים או יותר, המורכבת מ"חבילת" קורסים שנועדו להתמקד ולהרחיב ידע בתחומי העניין של התלמיד. לימודים בחטיבת לימודים הם תת התמחות נוספת על התמחות בלימודי החוג, והיא תצוין בתעודה ובגיליון הציונים של התלמיד.

הפקולטה מציעה לתלמידי בוגר מצטיינים תכנית לימודי מחקר ("אמירים"). תלמיד המתקבל לתכנית זו ישלים תואר בוגר, ויעשה תרגיל מחקר בהדרכת אחד המדענים בחוג הלימודים. התרגיל יהווה 25% מכלל לימודי הבוגר.

חוגים, חטיבות ותכניות לתואר בוגר

 

study