תנאי קבלה

 
 

מידע  בשנתון


מספר התכנית: 726
פקולטה: חקלאות, מזון וסביבה
אשכול: איכות הסביבה
קמפוס: רחובות


ייעוץ: ראש התכנית 
פרופ' ז'וזה גרינצוויג 
jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il 
טלפון: 08-9489782

side pic

שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים

banner

תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ובניהול שטחים פתוחים,

עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. בתכנית קיים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

תנאי קבלה:


חישוב רגיל באתר חישוב סיכויי קבלה

תנאי קבלה מיוחדים:


קבלה ישירה- ממוצע בגרות 10 או פסיכומטרי 650 (בנוסף לזכאות לבגרות)


גיל 30 ומעלה- פסיכומטרי 600 ללא צורך בזכאות לתעודת בגרות 

footer pics

ראה גם: 726-teva, bachelor-info