פרויקטים תשע"ב

פוסטר תלמיד/ה חוג נושא העבודה הנחיה
amirim-2011-2012-sergey-thumbnail.jpg סרגי אנפילוב 718 השפעת שומן החלב על ההתפתחות והתכונות המכאניות 
של העצם בחולדות צעירות
אפרת מונסונגו אורנן
רון שחר
  דנה בר צבי 718 שיפור והשבחה בשיטות גנטיות של עדרי עיזים גילה כחילה 
משה קול
  ליאור גדות 718 דינמיקת הנגיעות בחיידק Cardinium ב- Culicoides imicola
לאורך השנה בשני ישובים בעלי שונות גיאוגרפית
יובל גוטליב
  נעמה גלוברמן 718 מסלולי בקרה של סינתזת הורמוני רבייה באמנון הייאור ברטה סיוון
amirim-2011-2012-ron-thumbnail.jpg רון הדס 718 בחינת השפעתם של פטלטים ובי-פנילים עתירי כלור, 
משבשי פעילות אנדוקרינית, על התפתחות זקיק שחלת הבקר
צבי רוט
amirim-2011-2012-michal-thumbnail.jpg מיכל הר-טל 712 השפעת קלציטריול על לוחית הגדילה והתארכות העצם אפרת מונסונגו אורנן
  רותם זלינגר 717 בחירת המזון של אנשים כתלות בחברה (הרכב, קירבה, כמות אנשים וכו') בה הם נמצאים אמיר היימן
  אור יהלום 718 אפיון ותפקידה הביולוגי של רקמת הנדן בצמחי 3C מנחם מושליון
  רותם כהן 712 השפעה של תזמון אכילה ומזון עתיר שומן על מקצבים מטבוליים יממתיים אורן פרוי
  שביט מדהלה 717 אופן התמחור במשק המים בישראל למשקי הבית ולתאגידי המים העירונים אלי פיינרמן
  מתי מזרחי 718 חקר מנגנוני הפלישה של חיידקי אשרכיה קולי מחוללי דלקת בדרכי השתן לאפיתל בשתן באדם נחום שפיגל
  בועז סלע 718 השפעת תוספת של טנינים וספונינים למנת בעלי גרה על ייצור מתאן ויעילות ניצול האנרגיה בכרס סמיר מבג'יש