לימודי וטרינריה - תשובות לשאלות נפוצות

מה עלי לעשות כרדי להתקבל לבית הספר לרפואה?

עליך ללמוד לתואר ראשון באוניברסיטה בארץ באחד מהתחומים הבאים: חקלאות )למעט החוגים: ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות, כלכלת סביבה וניהול(, רפואה, רפואת שיניים, מדעי הרפואה הבסיסיים, מדעי המעבדה הרפואית, רוקחות, ביוטוכנולוגיה, פסיכוביולוגיה, מדעי הטבע )למעט מתמטיקה והחוגים הנלמדים במסגרת ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב(. בחינה פסיכומטרית בציון 600 לפחות וציון 80 ומעלה בכל קורס מבין הקורסים המפורטים במדריך לנרשם. בנוסף, דרוש נסיון מעשי עם בע"ח )חיות קטנות, סוסים וחיות משק(.
 

האם יש עדיפות לאוניברסיטה בה לומדים לתואר ראשון?

לא, ובלבד שתהיה אוניברסיטה ישראלית מוכרת.
 

מהו גובה שכר הלימוד?

שכר הלימוד בבית הספר זהה לשכר הלימוד בשאר החוגים באוניברסיטה העברית בירושלים.
 

האם ניתן לשלב לימודי מחקר עם לימודי וטרינריה?

בית הספר מעודד את תלמידיו לעסוק במחקר ואף מאפשר לימודי בוגר קליני DVM משולב עם עבודת מחקר לתואר מוסמך או דוקטורט   - PhD .
 

האם תואר DVM שניתן בארץ מאפשר לעבוד כוטרינר בחו"ל?

בארה"ב, בוגרים שלנו ושל רוב בתי הספר באירופה חייבים לעבוד בחינה מיוחדת כדי לקבל רישיון עבודה כוטרינר.
 

האם ניתן ללמוד חלק מהלימודים בחו"ל?

שלוש השנים הראשונות, שהינן לימודי יסוד ולימודים פרה-קליניים, נלמדות בבית הספר בארץ בלבד. בשנה ד' המורכבת מלימודים מעשיים, ניתן לבצע חלק מהסבבים הקליניים במוסדות בחו"ל
 

האם ניתן לעבוד במהלך הלימודים?

בשלוש השנים הראשונות, הלימודים קשים, אך לוח הלימודים הינו הלוח האקדמי הרגיל, ואפשר למצוא זמן לעבוד. לסטודנטים הנמצאים מתאימים לכך, קיימת אפשרות לעבור הכשרה ולעבוד כטכנאים בבית החולים הוטרינרי להוראה. השנה הרביעית דורשת את מלוא זמנו של הסטודנט וקשה מאוד לעבוד בשנה זו.


האם ניתן לקבל סיוע?

כל הסטודנטים בבית הספר, כמו כל הסטודנטים לתארים גבוהים באוניברסיטה, יכולים לפנות למשרד דיקן הסטודנטים לשם קבלת סיוע והלוואות.


האם ניתן להתחיל לימודי וטרינריה בחו"ל ולסיימם בארץ?

במקרים נדירים, בית הספר מקבל סטודנטים ישר לשנה ב'. כאשר מתפנה מקום בכיתה, שוקלים קבלת סטודנט בעל הישגים גבוהים שלמד לפחות שנתיים בבית ספר לרפואה וטרינרית בחו"ל. כדי להתקבל בצורה זאת, על הסטודנט לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א', וכן עליו ללמוד בחו"ל את הקורסים הנלמדים בשנה א' בבית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט. הדיון בבקשות המועמדים מתקיים סמוך לפתיחת שנת הלימודים.


האם משתמשים בבעלי חיים בלימודים?

הסטודנט לרפואה וטרינרית נתקל בשאלות אתיות בקשר לשימוש בבעלי חיים בלימודיו. ברור מעצם הבחירה ברפואה וטרינרית כמקצוע שחשובות לו בריאותם ורחחתם של בעלי החיים למיניהם.

לא ניתן ללמוד את המקצוע הזה ללא התנסות מעשית עם בעלי חיים. עם זאת, בית הספר רואה במניעת סבל של בעלי חיים אחת ממטרותיו, והוא דואג למנוע כל שימוש בחיות שלא לצורך.