מטרת התכנית

שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים

banner

תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ובניהול שטחים פתוחים,

עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. בתכנית קיים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

מטרת התכנית להקנות לתלמידים את הידע הבסיסי והמתקדם בביולוגיה ואקולוגיה, בשילוב עם רכישת הכלים היישומיים הנחוצים בשימור ובשיקום הטבע, בדגש על חשיבות המגוון הביולוגי במערכת האקולוגית. התכנית תכשיר עתודות חוקרים ואנשי מקצוע החסרים היום בגופים המטפלים בשטחים פתוחים, כגון קק"ל, רשות הטבע והגנים , משרדים ממשלתיים להגנת הסביבה וחקלאות, מועצות אזוריות, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי העוסקים בתכנון סביבתי.   

התכנית משותפת לשלושה חוגים: 

מדעי הצמח בחקלאות ,  אגרואקולוגיה ובריאות הצמח ,  ומדעי בעלי החיים.

היקף הלימודים בתכנית כ- 25% מהלימודים לתואר בוגר.

התכנית כוללת:

לימודי ייסוד במדעי הטבע והחקלאות המשותפים לכל תלמידי הפקולטה;

קורסי מבוא במדעי הצמח, מדעי החי, אקולוגיה, גיאולוגיה, מדעי הקרקע וכלכלה;

קורסים ייחודיים למתמחים בתכנית בשמירת טבע, ניהול יער טבעי ונטוע, שטחי מרעה טבעי ושמורות טבע.

footer pics

ראה גם: 726-teva, bachelor-info