מה עושים עם זה?

שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים

banner

תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ובניהול שטחים פתוחים,

עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. בתכנית קיים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

השתלבות בגופים המטפלים בשטחים פתוחים (קק"ל, רשות הטבע והגנים, משרדי הגנת הסביבה וחקלאות ועוד) במגוון משרות
הכוללות ניהול שטחים, תהליכי תכנון, מדיניות וחקיקה, שימור שטחים, בעלי חיים וצמחים, ועוד.

תכנון סביבתי עבור הגופים הנ"ל, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי.

תעסוקה כמדריכים בחברה להגנת הטבע ובגופים "ירוקים" אחרים.

עיסוק מקצועי ע"פ החוג הראשי עם התמחות בסביבה (עו"ד סביבתי, כימאי סביבתי ועוד).

לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה.

לימודי המשך לתוארים גבוהים באוניברסיטה ועיסוק במחקר מדעי אקולוגי.

 

footer pics

 

ראה גם: 726-teva, bachelor-info