חדשות

טקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים

ינואר 27, 2020

ציבור הסטודנטים מוזמן

לטקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים

הטקס יתקיים ביום א , כ"ו אדר תש"ף , 22.3.2020

התכנסות בשעה 14:30, הטקס יחל בשעה 15:00 באולם אריוביץ'.

הנכם מוזמנים לכבד את חבריכם המצטיינים בנוכחותכם

מקבלי פרס דיקן

שם

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשע"ט

ינואר 26, 2020

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשע"ט

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תשע"ט, למדו 10 נ"ז לפחות , חוייבו ב- 60% שכ"ל וממוצע

ציוניהם  (כולל לימודי השלמה ולימודים עודפים) מעל 93.87 . המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

שימו לב ! הרשימה סופית ולא ניתן לערער עליה. תעודות הערכה תישלחנה בדואר רשום.

ת"ז

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

יוני 12, 2019

 

היחידה לאנגלית כשפה זרה של האוניברסיטה העברית תכיר בפטור/קורסי אנגלית שנלמדו במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ, רק לאחר שתשקול כל מקרה לגופו, בהתאם לאישורים רשמיים שיתקבלו.