חדשות

מדרג תלמידי בוגר מצטיינים בתשפ"א

24 נובמבר, 2021

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשפ"א

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשפ"א.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן", ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

רשימה זו היא זמנית, רשימה סופית תקבע לאחר בדיקה ולאחר טיפול בעררי תלמידים.

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך להערכה תשפ"א

21 נובמבר, 2021

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשפ"א

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תשפ"א,  למדו 10 נ"ז לפחות וממוצע

ציוניהם) כולל קורסים מופשרים)  מעל 92.81. המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

תלמידים אשר עומדים בקריטריונים אלה אך לא מופיעים ברשימה יוכלו להגיש ערעור בכתב למזכירות הוראה.

ערעורים לא יתקבלו לאחר ה 5.12.21-..

 

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשפ"א

14 ספטמבר, 2021

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשפ"א

פסיכולוגיה התפתחותית 61526 בתאום    
אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם 65130 01/10/2021 09:00 אריוביץ
מעבדה באנטומיה ופזיולוגיה של אדם 65219 בתאום    
דיאטטיקה ב

תוכנית מלגות חדשה במקצועות ההנדסה בחקלאות

10 אוגוסט, 2021

תוכנית מלגות חדשה לתלמידי מוסמך ודוקטורט במקצועות ההנדסה בחקלאות

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון

שנת תשפ"ב (2021 – 2022)

 

אנו שמחים להודיע על פתיחת מסלול מלגות חדש לתלמידי מחקר (מוסמך, MSc, או דוקטורט, PhD) אשר יתחילו את לימודיהם בסמסטר א' תשפ"ב  ויונחו במשותף ע"י חוקרים מהפקולטה לחקלאות וחוקרים ממכללת סמי שמעון.

מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים ופטור משכ"ל

12 מאי, 2021

מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים בפקולטה ופטור משכ"ל – תשפ"ב 2021-2022

 

החל בשנת הלימודים תשפ"ב (אוקטובר, 2021) יחולו מספר שינויים הנוגעים לסטודנטים לתואר מוסמך מחקרי בפקולטה לחקלאות:

 

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תש"ף

5 ינואר, 2021

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תש"ף, למדו 10 נ"ז לפחות וממוצע

ציוניהם מעל 93.2 . המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

זוהי רשימה סופית ואין אפשרות לערער עליה.

 

לפי סדר עולה של מס' ת"ז: