חדשות

⁨איגרת למתקבל תשפ"ג

4 מאי, 2022

שלום רב,

איגרת זו מיועדת למי שהתקבל ללימודי שנה א' תשפ"ג לקראת תואר "בוגר" בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, בחוג הלימודים המופיע במכתב הקבלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

באיגרת ישנו מידע ראשוני וחשוב, שישמש אותך במסגרת היערכותך לשנת הלימודים הקרובה. במקרה של ספק, כדאי לפנות ל צוות המזכירות לענייני הוראה בדואר אלקטרוני או בטלפון ,לשם הבהרה. אנו מאחלות לך קליטה קלה באוניברסיטה והצלחה רבה בלימודים.

 

צוות המזכירות לענייני הוראה ותלמידים

 

מועד אחרון לסגירת תואר לפני קבלת תעודות גמר תשפ"ב

3 פברואר, 2022

"זכאות לתואר"

טקס הענקת התארים השנה נקבע ליום חמישי, י"א אייר תשפ"ב , 12.5.22

 

כדי להיכלל ברשימת מקבלי התארים, חייב התלמיד לסיים את כל חובותיו לתואר.

כל מי שעמד בכל חובותיו וטרם "סגר" תואר, עליו למלא טופס בקשה לבדיקת

זכאות לתואר לפי ההדרכה המצורפת בקובץ הנלווה, ולהגישו לא יאוחר מיום 10.3.2022

מדרג תלמידי בוגר מצטיינים בתשפ"א

24 נובמבר, 2021

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשפ"א

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשפ"א.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן", ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

רשימה זו היא זמנית, רשימה סופית תקבע לאחר בדיקה ולאחר טיפול בעררי תלמידים.

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך להערכה תשפ"א

21 נובמבר, 2021

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשפ"א

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תשפ"א,  למדו 10 נ"ז לפחות וממוצע

ציוניהם) כולל קורסים מופשרים)  מעל 92.81. המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

שימו לב!  הרשימה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור

ת"ז

ממוצע ציונים בשנת תשפ"א