חדשות

מלגות סיוע מטעם האוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"א

יוני 2, 2020

הרשמה למלגות סיוע מטעם האוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"א בעיצומה

יחידת הסיוע בדיקנט הסטודנטים מעניקה מלגות על סמך מצב סוציו-אקונומי לסטודנטים נזקקים המתקשים במימון הוצאות הלימודים והנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים לשם כך.

הזכאות למלגה נקבעת על סמך מצב סוציו אקונומי המוערך לפי הכנסה חודשית ברוטו לנפש. בשנת הלימודים תש"ף מלגות הסיוע הוענקו לסטודנטים שהכנסה ברוטו לנפש במשפחתם הייתה עד 4,000 ₪.

הרשמה למפגש זום למתעניינים בחטיבת האגרואינפורמטיקה

מאי 14, 2020

הפקולטה לחקלאות פתחה לפני שנה את חטיבת האגרואינפורמטיקה לתואר ראשון.

חטיבת לימודי זו כוללת 33 נקודות זכות ומקנה ללומדים בה יידע תיאורטי ומעשי בגישות חישוביות מודרניות בתחום החקלאות, המזון והסביבה. החטיבה משולבת עם כמעט כל חוגי האם לתואר ראשון של הסטודנטים בפקולטה ומיועדת לתלמידים עם רקע טוב במתמטיקה. במקום 33 נקודות בחירה מחוג האם הסטודנטים ילמדו את קורסי החטיבה הכוללים קורסים מתקדמים במתמטיקה, תכנות וקורסי יחודיים של החטיבה כגון גנומיקה, image analysis, machine learning.

מלגה ע"ש גרטי הופמן ז"ל למצטיינים בתחום מדעי הסביבה

מאי 13, 2020

מלגה ע"ש גרטי הופמן ז"ל לסטודנטים מצטיינים בתחום מדעי הסביבה בחקלאות לשנה"ל תשפ"א

הקרן ע"ש גרטי הופמן, המנוהלת על ידי האוניברסיטה העברית וקרן קימת לישראל (קק"ל), מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים המתחילים את לימודיהם (בוגר ומוסמך) בשנת הלימודים תשפ"א בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה על שם רוברט ה. סמית.

תכנית מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים

מאי 10, 2020

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מציעה מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים במסלול המחקרי לשנת הלימודים תשפ"א.

תלמידי בוגר מצטיינים (ממוצע 90 ומעלה) שיבחרו ללמוד לתואר שני באחד מהמסלולים המחקריים בפקולטה לחקלאות, יקבלו מלגה חודשית בסך 6000 ₪ למשך שנתיים ופטור מלא מתשלום שכ"ל למשך שנתיים (200%).
תלמידים שהחלו את לימודי המוסמך בפקולטה בסמסטר אביב תש"פ יקבלו מלגה ל- 3 סמסטרים בלבד.

הקבלה ללימודי מוסמך טעונה אישור חוג הלימודים ומותנית במציאת מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה למוסמך.

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

יוני 12, 2019

 

היחידה לאנגלית כשפה זרה של האוניברסיטה העברית תכיר בפטור/קורסי אנגלית שנלמדו במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ, רק לאחר שתשקול כל מקרה לגופו, בהתאם לאישורים רשמיים שיתקבלו.