חדשות

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתש"ף -בוגר

ינואר 7, 2021

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תש"ף.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תש"ף

ינואר 5, 2021

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תש"ף, למדו 10 נ"ז לפחות וממוצע

ציוניהם מעל 93.2 . המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

 

תלמידים אשר עומדים בקריטריונים אלה אך לא מופיעים ברשימה יוכלו להגיש ערעור בכתב למזכירות הוראה.

ערעורים לא יתקבלו לאחר ה 19.1.21-..

 

רשימת קורסי סמסטר א' תשפ"א ומתכונת ההוראה שלהם

אוקטובר 11, 2020

 

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

 

האוניברסיטה העברית והפקולטה לחקלאות נערכות במלוא המרץ לקראת פתיחת הלימודים בסמסטר א' תשפ"א. הניסיון שנצבר בסמסטר ב' תש"פ מצביע על כך שהוראה מרחוק עדיפה על פני ביטול הוראה אך אינה שקולה להוראה בכיתות. לפיכך, בכפוף לאילוצים שנובעים מן ההכרח לצמצם את התפשטות המגפה, נקיים לימודים משולבים, בכיתות ומרחוק, בהתאם למתווה שמפורט להלן:

 

תאריכי מועדים מיוחדים תש"פ סמסטר ב

ספטמבר 21, 2020

מועדים מיוחדים תש"ף סמסטר ב

שם קורס מספר קורס חוג מזכירות החוג הנותן מועד שעה
פסיכולוגיה התפתחותית 65126 מדעי התזונה גילי גפני בתאום עם המרצה  
תורת המזון 65128

הרשמה למפגש זום למתעניינים בחטיבת האגרואינפורמטיקה

מאי 14, 2020

הפקולטה לחקלאות פתחה לפני שנה את חטיבת האגרואינפורמטיקה לתואר ראשון.

חטיבת לימודי זו כוללת 33 נקודות זכות ומקנה ללומדים בה יידע תיאורטי ומעשי בגישות חישוביות מודרניות בתחום החקלאות, המזון והסביבה. החטיבה משולבת עם כמעט כל חוגי האם לתואר ראשון של הסטודנטים בפקולטה ומיועדת לתלמידים עם רקע טוב במתמטיקה. במקום 33 נקודות בחירה מחוג האם הסטודנטים ילמדו את קורסי החטיבה הכוללים קורסים מתקדמים במתמטיקה, תכנות וקורסי יחודיים של החטיבה כגון גנומיקה, image analysis, machine learning.