חדשות

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשע"ט

דצמבר 8, 2019

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע "ס הישגים בשנת תשע "ט

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תשע "ט, למדו 10 נ"ז לפחות , חוייבו ב- 60% שכ"ל וממוצע

ציוניהם (כולל לימודי השלמה ולימודים עודפים) מעל 93.87 . המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

תלמידים אשר עומדים בקריטריונים אלה אך לא מופיעים ברשימה יוכלו להגיש ערעור בכתב למזכירות הוראה.

ערעורים לא יתקבלו לאחר ה-19.12.19

מדרג תלמידי בוגר מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ט.

דצמבר 8, 2019

מדרג תלמידי בוגר מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ט

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשע"ט.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

ומתוכם ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

יוני 12, 2019

חל שינוי באוניברסיטה העברית בנוהל ההכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים בארץ, כדלהלן:

היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית מכירה בקורסי אנגלית/פטור שנעשו במוסד אחר רק בתנאי שהקורס/פטור נלמד במסגרת שנת לימודים מלאה באותו מוסד.

אם הקורס/פטור נלמד במסגרת שנת לימודים מלאה באותו מוסד, היחידה לאנגלית כשפה זרה תבחן את המקרה ותחליט האם להכיר בקורס/פטור או לא.

לכן, החל מהקיץ הקרוב (תשע"ט / 2019) סטודנט של האוניברסיטה העברית שילמד קורס קיץ באוניברסיטה אחרת/מכללה, הקורס לא יוכר ע"י האוניברסיטה.