חדשות

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשפ"א

14 ספטמבר, 2021

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשפ"א

פסיכולוגיה התפתחותית 61526 בתאום    
אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם 65130 01/10/2021 09:00 אריוביץ
מעבדה באנטומיה ופזיולוגיה של אדם 65219 בתאום    
דיאטטיקה ב

מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים ופטור משכ"ל

12 מאי, 2021

מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים בפקולטה ופטור משכ"ל – תשפ"ב 2021-2022

 

החל בשנת הלימודים תשפ"ב (אוקטובר, 2021) יחולו מספר שינויים הנוגעים לסטודנטים לתואר מוסמך מחקרי בפקולטה לחקלאות:

 

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תש"ף

5 ינואר, 2021

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תש"ף, למדו 10 נ"ז לפחות וממוצע

ציוניהם מעל 93.2 . המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

זוהי רשימה סופית ואין אפשרות לערער עליה.

 

לפי סדר עולה של מס' ת"ז:

 

רשימת קורסי סמסטר א' תשפ"א ומתכונת ההוראה שלהם

11 אוקטובר, 2020

 

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

 

האוניברסיטה העברית והפקולטה לחקלאות נערכות במלוא המרץ לקראת פתיחת הלימודים בסמסטר א' תשפ"א. הניסיון שנצבר בסמסטר ב' תש"פ מצביע על כך שהוראה מרחוק עדיפה על פני ביטול הוראה אך אינה שקולה להוראה בכיתות. לפיכך, בכפוף לאילוצים שנובעים מן ההכרח לצמצם את התפשטות המגפה, נקיים לימודים משולבים, בכיתות ומרחוק, בהתאם למתווה שמפורט להלן:

 

הרשמה למפגש זום למתעניינים בחטיבת האגרואינפורמטיקה

14 מאי, 2020

הפקולטה לחקלאות פתחה לפני שנה את חטיבת האגרואינפורמטיקה לתואר ראשון.

חטיבת לימודי זו כוללת 33 נקודות זכות ומקנה ללומדים בה יידע תיאורטי ומעשי בגישות חישוביות מודרניות בתחום החקלאות, המזון והסביבה. החטיבה משולבת עם כמעט כל חוגי האם לתואר ראשון של הסטודנטים בפקולטה ומיועדת לתלמידים עם רקע טוב במתמטיקה. במקום 33 נקודות בחירה מחוג האם הסטודנטים ילמדו את קורסי החטיבה הכוללים קורסים מתקדמים במתמטיקה, תכנות וקורסי יחודיים של החטיבה כגון גנומיקה, image analysis, machine learning.