מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים ופטור משכ"ל

12 מאי, 2021

מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים בפקולטה ופטור משכ"ל – תשפ"ב 2021-2022

 

החל בשנת הלימודים תשפ"ב (אוקטובר, 2021) יחולו מספר שינויים הנוגעים לסטודנטים לתואר מוסמך מחקרי בפקולטה לחקלאות:

 

 1. פטור משכר לימוד במוסמך במדעים הניסויים

כל תלמידי המוסמך במסלול המחקריהרשומים בפקולטה לחקלאות, המקדישים את מלוא זמנם למחקר ומקבלים מלגת מחייה של 3,500 ש"ח לפחות לחודש במשך שנתיים, ואשר לא סרבו למשרת הוראה שהוצעה להם, יקבלו פטור משכר לימוד בהיקף של 200% שכר לימוד.
הפטור יינתן גם בגין קורסי מוסמך שנלמדים במהלך לימודי הבוגר ו"מאוחסנים" עד הקבלה לתכנית המוסמך. הפטור ממומן מתקציב האוניברסיטה/הפקולטה, מלבד פטור בגין משרות הוראה שימומן מתקציב ההוראה של היחידות האקדמיות.

להבהרה – הפטור הנ"ל ניתן לכל התלמידים במסלול המחקרי שאינם עובדים במקום עבודה אחר, ללא קשר לשיוך של המנחה וכולל תלמידים המבצעים מחקרם במנהל המחקר החקלאי.
 

 1. מלגות מוסמך לסטודנטים מצטיינים

 • המלגות מיועדות לתלמידים שיתקבלו לתכנית מוסמך מחקרי (או למסלול ישיר לדוקטורט) ויחלו ללמוד בסמסטר א' תשפ"ב. המלגאים יידרשו להקדיש את כל זמנם לעיסוק בלימודים ובמחקר ולסיים את חובותיהם לתואר עד 31.12.23 (בתום שנתיים מתחילת הלימודים).
   
 • זכאים להגיש בקשה, תלמידי בוגר בעלי ממוצע 85 ומעלה שיבחרו ללמוד לתואר שני באחד מהמסלולים המחקריים בפקולטה לחקלאות (לא כולל התוכנית בביוטכנולוגיה ו/או ננוטכנולוגיה).
   
 • התלמידים יקבלו מלגה חודשית בסך 6000 ₪ למשך שנתיים, בנוסף לפטור מלא מתשלום שכר לימוד (ראו סעיף 1).
   
 • הזכאות למלגה מותנית בהתחייבות המנחה לשלם לתלמיד מלגת מחייה בגובה 6,000 ש"ח לחודש בשנה השנייה (כאשר המלגה לשנה הראשונה משולמת מתקציב האוניברסיטה/פקולטה), ללא קיזוז שכר בגין הוראה או הכנסה אחרת שמקבל הסטודנט.

לתשומת ליבכם: המנחה רשאי לבחור לשלם את מלוא המלגה בשנה הראשונה במקום בשנייה; וכן ניתן לשלם מחצית מן המלגה, 3,000 ש"ח לחודש, במשך כל השנתיים.

 • הזכאות להמשך המלגה בשנה השנייה מותנית באישור המנחה כי התלמיד השלים את חובות לימודיו בשנה הראשונה וכי הוא צפוי להשלים את לימודיו לתואר מוסמך מחקרי עד 31.12.23, בתום השנה השנייה ללימודים.

 

הבהרה חשובה – הכספים הייעודיים למלגות המצטיינים יוצאים מהתקציב השוטף של הפקולטה/אוניברסיטה,

לכן רשאים להגיש מועמדות רק תלמידים המבצעים את מחקרם בפועל בקמפוס רחובות.

 

בשנת תשפ"ב (2021-2022) יתקבלו לתכנית עד 42 מלגאים מצטיינים.

 הזוכים יבחרו ע"י ועדת המלגות של הפקולטה. חלוקת מלגות המצטיינים תיקח בחשבון את הצטיינות התלמיד בתואר הבוגר, את המוטיבציה והרקע הסוציואקונומי, את הגודל היחסי של כל יחידה בפקולטה, תוך התחשבות בעומס פעילות המחקר, ההנחיה וההוראה של המנחה. 

תינתן העדפה לתלמידים מקבוצות בעלות ייצוג נמוך באקדמיה ולנשים.

הגשת המועמדות תעשה במערכת המקוונת.

הרשמה הסתיימה

באם המכסה לא תמומש עד מועד זה תצא הפקולטה בקול קורא חדש להשלמת מכסת המלגאים.

ההודעה מנוסחת בלשון זכר, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

בברכה,
קרן דהרי רכזת מלגות וקשרי בוגרים
kerendah@savion.huji.ac.il