היחידה לאבחון ותמיכה בסטודנטים לקויי למידה

מנהלת היחידה: שרון אביקסיס.

לקביעת פגישה, לשאלות ובירורים: יש ליצור קשר דרך המייל(רצוי): ldd_agri@savion.huji.ac.il

או דרך הטלפון: 08-9489571 (נא להשאיר שם מלא, חוג לימוד ומספר טלפון).

מיקום (חדש!): מימין לשער חנקין

מומלץ לפנות ליחידה טרם תחילת הלימודים, כבר בחופשת הקיץ, על מנת לשמוע על השירותים הניתנים, ולקבלם בזמן.

 

תיאור השירות:

היחידה לתמיכה בסטודנטים לקויי למידה, קמה מתוך מטרה להנגיש את הלימודים האקדמיים עבור סטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב במהלך לימודיהם האקדמיים. היחידה פועלת תוך אמונה, כי בעזרת תמיכה, הדרכה וליווי מקצועי, יכולים גם סטודנטים לקויי למידה, למצות את הפוטנציאל, הטמון בהם, ולהצליח בלימודיהם האקדמיים.

היחידה מספקת את כל מגוון השירותים, שסטודנט לקוי למידה עשוי להזדקק להם כמו: אבחון לקויי למידה והפרעות קשב, מתן התאמות לסטודנטים לבחינות הפסיכומטריות וללימודיו בהשכלה הגבוהה, ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן, ייעוץ, הדרכה, ליווי ותמיכה.

 

סוגי השירות:

1. אבחון דידקטי ממוחשב (מערכת מת"ל): שמטרתו לקבוע את קיומה של לקות למידה או הפרעת קשב, ואלו התאמות בדרכי הבחנות נגזרות מן האבחון.פרטים נוספים למטה.

2. ייעוץ כללי בנושא לקויות למידה והפנייה לאבחונים: היחידה מספקת מענה לשאלות כלליות בנושא לקויות למידה והשלכותיהן, ייעוץ בענייני אבחון, דרכי התמודדות ותכנית טיפולית.

3. סיוע פרטני בשיפור כישורי למידה: ביחידה ניתן לקבל סיוע פרטני לשיפור כישורי הלמידה בתחומים כגון: ארגון ותכנון זמן וחומרי למידה, ארגון מערכת לימודים, הכנה לבחינות, ייעול הזיכרון, אסטרטגיות לקריאה מהירה ולסיכום חומר לימודי, קריאת מאמרים, קריאה והבנה של שאלות ושל הוראות וכן ניתן סיוע בכתיבת עבודות ותרגילים.

4. סדנאות: במהלך השנה מוצעות במרכז מגוון סדנאות לשיפור מיומנויות למידה אקדמיות בתחומי תוכן שונים כגון: סדנאות לשיפור מיומנויות כתיבה אקדמיות, לייעול קריאה, לשיפור מיומנויות זיכרון, להכנה לבחינות,ארגון ותכנון זמן, אסטרטגיות לסיכום חומר, קריאה יעילה של שאלות והוראות, סדנאות להתמצאות בכלים טכנולוגיים המסייעים ללמידה, וסדנה להעצמה אישית. פרטים נוספים למטה.

5. טכנולוגיות מסייעות: בקמפוס הר הצופים חדר טכנולוגיות המשמש כמרכז הדרכה וכמרכז למידה. ניתנת הדרכה בנושא טכנולוגיות מסייעות כמו: תוכנות הקראה, תוכנות לארגון זמן, שימוש במכשירי הקלטה ובמחשב כף יד, הדרכה בהקלדה עיוורת לסטודנטים שנבחנים בהקלדה ועוד. ההדרכות ניתנות בצורה אישית וקבוצתית. סטודנטים מוזמנים לבוא לעבוד בחדר ולהשתמש בתוכנות הסיוע.

6. חונכות אישית- סטודנט חונך סטודנט (פר"ח לשם): היחידה, בשיתוף עם פר"ח ועמותת לשם, מפעילה פרויקט של סטודנט חונך סטודנט לקוי למידה, החונכים מקבלים הדרכה מהיחידה ומלווים את הסטודנטים לקויי הלמידה בתמיכה מתאימה לאורך כל שנת הלימודים. ההרשמה לפרויקט הינה בתחילת השנה.

7. תמיכה רגשית: היחידה מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם שירותי הייעוץ לסטודנט. במקרה הצורך ובהסכמת הסטודנט ניתן להפנותו לקבלת טיפול פרטני או לטיפול בחרדת בחינות.

 

סודיות

המרכז פועל על פי תקנון אתיקה מקצועית, המחייב שמירה על סודיות מלאה. יש איסור על העברת מידע, אלא אם נתקבל אישור לכך ע"י הסטודנט.

 

שירותי אבחון:

למעוניינים לעבור אבחון:

התהליך האבחוני עורך כחודשיים, לכן מומלץ לפנות בהקדם!

אבחוני מת"ל מאושרים אוטומטית בפקולטה, ואילו אחרים חייבים בבדיקה.

ניתן להתאבחן בפקולטה עצמה (כמפורט מעלה), או בסניפים אחרים בארץ המפורטים בקישור הבא:

http://che.org.il/template/default.aspx?PageId=549

תהליך האבחון בפקולטה:

האבחון כולל שלוש פגישות: שתי פגישות בנות כשעתיים כל אחת, המיועדות לביצוע מבחני המת"ל, ומפגש אישי עם מאבחן מומחה לצורך העמקת הברור ומתן הסבר לפונה על תוצאות האבחון והשלכותיו.

כדי להירשם לאבחון, יש להעביר שאלון אישי (מצורף) ומסמכים המעידים על הקשיים. חשוב לצרף:

  • תעודות בית-ספר ובפרט תעודות סיום מכיתות א', ו', ט' ו-יא'
  • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות במקצועות בהם נבחנת עד כה
  • גיליון ציונים עדכני
  • דוחות אבחון קודמים
  • תעודת ציון (ספח) של הבחינה הפסיכומטרית
  • אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית
  • מסמכים אחרים הנוגעים לקשיים שבגינם פנית לאבחון, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול וסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

המסמכים לא יוחזרו ולכן מומלץ להעביר העתק ברור ולשמור את המקור ברשותך.

על מנת להעביר את הטפסים לאבחון יש ליצור קשר דרך המייל או הטלפון.

רק לאחר העברת הטפסים יקבעו תאריכי האבחון.

הדוח יהיה מוכן כחודש לאחר המפגש האחרון.

מחיר האבחון:

האבחון באמצעות מת"ל ניתן כשירות לציבור ללא כוונת רווח.

מחיר האבחון 1450 ₪, מתוכם 80 ₪ דמי טיפול בפנייה.

התשלום יבוצע באופן הבא:

1. שני שוברים על סך 80 ₪ ו- 1315 שישולמו בבנק הדואר.

2. שובר על סך 55 ₪ - ישולם דרך האתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה,

או דרך הקישור הבא (יש לרשום את מספר האסמכתא, או לשמור קבלה):

https://www.nite.org.il/index.php/he/matal-ela/matal/matal-payments.html

השוברים לתשלום יישלחו למעוניינים בדואר, או יועברו אליהם במשרד.

שימו לב – חשוב מאוד לשמור את הקבלות ולהביאן ביום הראשון לאבחון, אחרת לא ניתן יהיה להתחיל את האבחון.

לבעלי אבחון:

אבחון תקף, הוא אבחון מחמשת השנים האחרונות. 
אבחון המאושר אוטומטית בפקולטה, הינו אבחון מת"ל.

לקבלת ההתאמות, יש להגיש עותק מדו"ח האבחון למזכירות להוראת תלמידים (לצבייה), עד חודש לפני תחילת תקופת המבחנים.

אבחונים לבדיקה (שאינם מת"ל), מחויבים בבדיקה בעלות של 140 ₪. 
יש להעביר עותק מהאבחון לצבייה מהמזכירות להוראת תלמידים. 
אבחונים לאישור יש להגיש עד חודשיים לפני תקופת המבחנים. 
במידה והקושי העיקרי שעולה מהאבחון הוא בתחום הקשב והריכוז, יש להביא בנוסף אישור מרופא מומחה בתחום (נוירולוג/פסיכיאטר) בנוגע לכך.

 

סדנאות קרובות:

סדנת ארגון זמן 
סדנת הכנה לבחינות 
להרשמה ולקבלת פרטים נוספים יש לכתוב לכתובת: ldd_agri@savion.huji.ac.il

סיוע מבטוח לאומי

לבעלי אבחון תקף, הכולל אבחון לקויות למידה משמעותיות, ניתן להגיש בקשה לביטוח לאומי להשתתפות בהוצאות סטודנטיאליות. פירוט בקישור הבא:

http://www.learning-disability.co.il/ביטוח_לאומי_-_ליקויי_למידה/

הוראות מדויקות להגשת בקשה בקישורים הבאים:

http://www.znk.co.il/milga/ 

http://www.keshev.org/category/סטודנטים/

סטודנטים לקויי למידה המקבלים סיוע מביטוח לאומי זכאים לחונך מטעם הפקולטה. 
לפרטים נוספים יש לפנות לשירלי.

שיעורים פרטיים

סטודנטים לקויי למידה זכאים לשיעורים פרטיים מוזלים, בעלות של 50 ₪ לשעה, מטעם סטודנטים מצטיינים וזמינים בפקולטה. 
לפרטים נוספים יש לפנות ליחידה.