קורסים בינאוניברסיטאיים

קורסים בין-אוניברסיטאיים לתלמידי בוגר ומוסמך

צוות המורים
צוותי ההוראה של הקורסים הבינאוניברסיטאיים כוללים חברים מהסגל האקדמי של האוניברסיטאות בארץ. לעתים קרובות מצטרפים לצוות חוקרים מומחים ממוסדות מחקר ישראלים ומאוניברסיטאות בחו"ל.

eilat

 

מתכונת הקורסים הבינאוניברסיטאיים
הקורסים הבינאוניברסיטאיים מתקיימים במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת במשך שבוע עד 10 ימים. בחלק מהקורסים יוזמנו התלמידים שהתקבלו לקורס לפגישה בין הסטודנטים והמורים, שתתקיים באחת מהאוניברסיטאות שבמרכז הארץ, כדי לחלק חומר קריאה ולקבוע מטלות כגון סמינרים שיוכנו ע"י הסטודנטים. הקורסים הבינאוניברסיטאיים כוללים עבודת שדה (הפלגות, שחיה, צלילה ואיסוף חומר), תצפיות במעבדה, ניסויים, הרצאות, סמינרים ודיונים. בסיום קורס נערכת בחינה במתכונת של בחינה רב בחירתית ו/או מוטלת על התלמיד הגשת עבודה. הציון נקבע על פי הבחינה או כציון משוקלל בין הבחינה והעבודה על הפרוייקטים המבוצעים ע"י התלמידים. הציון הסופי לקורס יועבר אל התלמיד על פי כתובתו ולמזכירות החוג בו הוא רשום.

מועדי הקורסים
ראה לוח העבודה והפרסומים

באתר המכון הבינאוניברסיטאי- http://www.iui-eilat.ac.il

המתפרסמים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

נקודות זכות עבור הקורסים הבינאוניברסיטאיים:
המכון הבינאוניברסיטאי אחראי על ארגון הקורס ועל רמתו המקצועית-מדעית. נקודות הזכות שניתנות לך בגין השתתפותך בקורס נקבעות באופן בלעדי ע"י אוניברסיטת האם שלך, לפי המפתח המקובל בה ולפי המדיניות הנקוטה ע"י האוניברסיטה שלך. למען הסדר הטוב ועל מנת למנוע אי הבנות נא לאשרר בעזרת הגורמים המוסמכים במוסדך את נקודות הזכות בטרם תתחיל בקורס. עליך לפנות אל ראש החוג לקבלת אישור בכתב להכללת קורס בינאוניברסיטאי בתוכנית לימודיך. בטבלת הקורסים באתר המכון מפורטות נקודות הזכות המוקנות.

כיצד מתקבלים לקורס הבינאוניברסיטאי
הקבלה לקורס של המכון אינה מובטחת אוטומטית עם ההרשמה דרך אוניברסיטת האם אלא תקפה רק לאחר קבלת אישור על כך ממזכירות המכון הבינאוניברסיטאי באילת. בקשות קבלה לקורס/ים יש לשלוח למכון הבינאוניברסיטאי לפני פתיחת שנת הלימודים בהתאם למועדים המתפרסמים באתר המכון. יש לשלוח גיליון רשמי של הציונים (שנה א' וב' לתלמידי שנה ג', ציוני בוגר לתלמידי מוסמך, ציוני בוגר ומוסמך לתלמידי ד"ר). על המעטפה יש לציין בכתב ברור את הבקשה לקורס ושם הקורס. ניתן לשלוח גליונות ציונים גם לפקס 08-6374329. מכתב קבלה לקורס ישלח לכתובת האימייל שלכם או לכתובת הדואר בבית. אישור סופי לקבלה לקורס מותנה באישור התלמיד/ה להשתתפותו/ה לאחר קבלת התשובה מהמכון. תלמיד אשר אישר הגעתו לקורס ולא הגיע אליו ללא סיבה מוצדקת המכון ימליץ בפני אוניברסיטת האם על מתן ציון 'אפס' (0).

מגורים
"בית דור" הממוקם בקמפוס באילת משמש כאכסניה למורים ולתלמידים המשתתפים בקורסים. לרשותנו מספר חדרים המיועדים לתלמידים. בכל חדר משוכנים 2-4 תלמידים. בצמוד לכל חדר יש חדר שרותים, מקלחת ומטבח (המכיל שתי מערכות כלים לשמירת הכשרות). הקירבה בין חדרי המגורים, המעבדות ואולם ההרצאות, מאפשרת ניצול מירבי של זמן השהייה בקורס.

ציוד חובה
יש להביא מגבות, נעלי התעמלות מתאימות להליכה ולשחייה בים, כובע רחב שוליים, קרמים מסנני קרינה, בגד ים, חליפת צלילה וציוד צלילה (אם יש).

צלילה
במכון פועל מרכז צלילה המשרת את צוות המחקר ובמידת הצורך נותן קורסים. ידיעת הצלילה אינה תנאי קבלה לקורסים באילת. כדי שנוכל לשקול אם לאפשר לך לצלול במסגרת הקורס וכחלק מההכשרה אותה תקבל בו, עליך לשלוח מראש העתק רשיון צלילה וביטוח ברי תוקף. במידה והדבר יתאפשר ולאחר בחינה, תוכל/י לצלול לצורך תצפיות שיתבצעו בקורס.

משמעת נוהלי המשמעת החלים על סטודנטים הלומדים ופועלים במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי באילת הם הנהלים המקובלים והתקפים באוניברסיטה העברית בירושלים. כל תלמיד המשתתף בקורס מקבל על עצמו לנהוג בהתאם לכללים אלה.

עבודת מחקר לתואר מוסמך ודוקטור במכון הבינאוניברסיטאי
כל סטודנט שהתקבל לפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, ועניין מחקרו קשור בים סוף יכול להגיש מועמדותו על מנת לבצע את עבודת המחקר בשטח המכון הבינאוניברסיטאי באילת.

להלן השלבים:
בחר לך נושא שמעניין אותך
התייעץ עם מורים ותלמידים ותיקים מי הם המורים שיכולים לשמש כמדריכים בתחום המחקר המעניין אותך (רשימת המורים ונושאי עבודות גמר שהם מדריכים מופיעים ב

אתר המכון - http://www.iui-eilat.ac.il.

קבע תוכנית לימודים (שים לב שחלק מתוכנית הלימודים מחייבת אותך לבלות בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה לפחות מספר חודשים).

לקבלת מידע וברורים:
יש לפנות ברק ירדן
מזכירות המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
ת"ד 469 אילת
מיקוד 88103

טלפון:08-6360197 / 08-6360111
פקס: 08-6960193
e-mail:educ_iui@savion.huji.ac.il