היחידה לשוויון הזדמנויות

אודות היחידה: סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים, אישיים, לימודיים, ו/או חברתיים, כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה אף יותר, כגון: סטודנטים חרדים, עולים חדשים, תושבי פריפריה וסטודנטים ערבים.

תפקיד היחידה: להקל את הסתגלותם של סטודנטים אלו בלימודיהם האקדמאיים, לפתח תכניות ייחודיות לצורך מניעת נשירה ומיצוי יכולותיהם של הסטודנטים. וכן, להגביר את הייצוג של אוכלוסיות אלו בקרב אוכלוסיית הסטודנטים הכללית. 

היחידה מאפשרת מעטפת של חונכות אקדמית, פיתוח מיומנויות למידה, קורסי קיץ, ליווי חברתי ועוד. כל זאת במטרה לאפשר הן את הצלחתם האישית של הסטודנטים והן את המחויבות הערכית של האוניברסיטה לכלל הקבוצות המעשירות את המרקם האנושי בחברה הישראלית.

יועצת לצמצום נשירה  - שונית אמינפור
agri.adviser@mail.huji.ac.il 
08-9489300

רכזת תחום החברה הערבית  - גדיר גזאוי  
Asep.rehovot@mail.huji.ac.il
050-9905578

שעות קבלה במשרדי הדיקנט - משרד התמיכה לסטודנט חדר 3, סמוך לשער חנקין.