יום פתוח למוסמך 2022

panels msc

תוכנית יום פתוח ללימודי מוסמך 

שהתקיים בתאריך 24.3 באולם אריוביץ:

התכנסות וכיבוד

הסבר כללי על לימודי מוסמך ומענה לשאלות במתכונת פאנל עם תלמידי מוסמך ודוקטור.

ביקור במעבדות חוקרים המעוניינים לקלוט תלמידי מוסמך בשנת תשפ"ג.

תוכנית מלאה:

תוכנייה יום פתוח למוסמך 2022