רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תש"ף

5 ינואר, 2021

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תש"ף, למדו 10 נ"ז לפחות וממוצע

ציוניהם מעל 93.2 . המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

זוהי רשימה סופית ואין אפשרות לערער עליה.

 

לפי סדר עולה של מס' ת"ז:

 

       ת"ז 

 

               

ממוצע ציונים בשנת תש"ף

 

02930270-0

94.4

20077342-2

93.7

20318078-1

96.9

20366948-6

95.4

20377613-3

95.1

20391383-5

93.2

20409725-7

95.9

20442347-9

94.4

20466303-3

95

20489674-0

94.3

20537321-0

95.9

20556404-0

95.3

20597037-9

94.9

20632845-2

94.7

20868235-1

95.1

30021458-2

96.9

30287076-1

95.2

30486512-4

97.4

30528874-8

93.3

30571843-9

94.9

30577993-6

93.9

30800630-3

96.5

31124348-9

95

31125382-7

96.5

31135233-0

95.7

31148773-0

95.2

31317691-9

95.1

31319224-7

95.4

31646895-8

94.7

32859506-1

97