תכנית מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים

מאי 10, 2020

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מציעה מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים במסלול המחקרי לשנת הלימודים תשפ"א.

תלמידי בוגר מצטיינים (ממוצע 90 ומעלה) שיבחרו ללמוד לתואר שני באחד מהמסלולים המחקריים בפקולטה לחקלאות, יקבלו מלגה חודשית בסך 6000 ₪ למשך שנתיים ופטור מלא מתשלום שכ"ל למשך שנתיים (200%).
תלמידים שהחלו את לימודי המוסמך בפקולטה בסמסטר אביב תש"פ יקבלו מלגה ל- 3 סמסטרים בלבד.

הקבלה ללימודי מוסמך טעונה אישור חוג הלימודים ומותנית במציאת מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה למוסמך.

המלגאים מתחייבים להשקיע את כל זמנם במחקר (למעט עבודה כמתרגלים בתשלום במידה וידרשו לכך על ידי המחלקה/מכון) ולסיים את חובותיהם הלימודיים במשך הזמן המוקצב לעבודת מוסמך.

adהמסמכים הדרושים:

הזוכים יבחרו ע"י ועדת המלגות של הפקולטה, נדרשת המלצת המנחה. יתכן זימון לראיון אישי.

הגשת המועמדות תעשה במערכת המקוונת. תאריך הגשה אחרון 15.6.2020

  • אישור הרשמה – תשפ"א
  • תדפיס ציונים לתואר בוגר
  • קורות חיים
  • מכתב אישי קצר של המועמד ובו נימוקים להיותו ראוי לקבל את המלגה (רקע אישי, מוטיביציה לעסוק במחקר, פעילות חברתית-קהילתית)
  • פסקה המתארת את תכנית המחקר
  • המלצת המנחה
  • התחייבות המנחה

בכדי להגיש מועמדות לתכנית יש להיכנס לכתובת:

http://scholarships.ekmd.huji.ac.il 

ולבצע רישום חד פעמי למערכת (מי שכבר נרשם במהלך תש"פ אינו צריך להירשם מחדש) שלאחריו תקבלו שם משתמש וסיסמא באמצעותם תיכנסו למערכת ותבחרו פקולטה מתאימה (חקלאות) ומלגה מתאימה ולחצו על ADD. לאחר מכן יופיע שם המלגה בשורה מעל הפקולטה, בחרו במלגה הרלוונטית באמצעות העכבר. נא קראו בעיון את תוכן הבקשה והוסיפו מסמכים נדרשים.

בלשונית ההוראות תמצאו הנחיות מפורטות לגבי מילוי הטופס המקוון, הוספת המסמכים הנדרשים ומשלוח ההמלצה. ניתן לשנות ולערוך ולהוסיף מסמכים בתיק המלגה שלכם, עד למועד הגשת הבקשה.