מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשפ"א

14 ספטמבר, 2021

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשפ"א

פסיכולוגיה התפתחותית 61526 בתאום    
אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם 65130 01/10/2021 09:00 אריוביץ
מעבדה באנטומיה ופזיולוגיה של אדם 65219 בתאום    
דיאטטיקה ב 65322 29/08/2021 התקיים  
תזונה במעגל החיים 65647 בתאום    
תזונת האדם מיקרונוטריינטים 65648 12/09/2021 09:00 חדר 2
מבוא לסטטיסטיקה ותכנון ניסויים 71013 01/10/2021 09:00 אריוביץ
חדווא 2 למדעים ניסויים  71014 בתאום    
מבוא לכלכלה 71019 בתאום    
חדו"א ב 71023 08/10/2021 09:00 חדר 10
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תיאורית 71025 01/10/2021 09:00 אריוביץ
הסקה סטטיסטית ותכנון ניסויים 71026 01/10/2021 09:00 אריוביץ
פיסיקה ב מורחב 71032 בתאום    
חקלאות הצומח בישראל 71033 בתאום    
גנטיקה מולקולרית 71034 05/10/2021 החל מהשעה 10 בתאום מול המרצה   
יסודות בקרת הפריחה 71049 בתאום    
מיקרוביולוגיה כללית 71056 04/10/2021 09:00 יק"א 19
פיסיקה למדעי החקלאות ב 71062 04/10/2021 09:00 יק"א 19
עקרונות בכימיה אורגנית ב 71067 03/10/2021 09:00 חדר 10
ביוכימיה למדעי החקלאות 71079 05/10/2021 09:00 יק"א 19
גנטיקה של בע"ח וטיפוח חיות משק 71091 בתאום    
מבוא לאבולוציה 71092 בתאום    
ביולוגיה התפתחותית של הגפן 71111 בתאום    
תנות בסיסי בפייתון 71137  13/09/2021 09:00  
הנדסה גנטית 71184 בתאום    
ביולוגיה וייצור של צמחי תבלין בושם 71339 בתאום    
ביולוגיה של העץ 71403 בתאום    
מורפוגנזה וביולוגיה של ריבוי 71441 בתאום    
מבוא לאנטמולוגיה 71501 03/10/2021 09:00 חדר 10
מבוא לפיטופתולוגיה 71502 בתאום    
עקרונות הוירולוגיה 71510 בתאום    
חרקים מזיקים בחקלאות 71529 בתאום    
אקולוגיה כללית 71530 03/10/2021 09:00 חדר 10
תהליכי התהוות הקרקע 71615 בתאום    
יסודות המטאורולוגיה 71619 בתאום    
תכנון חקלאי 71734 בתאום    
מאקרו כלכלה 71736 01/10/2021 09:00 יק"א 19
תורת היצרן 71737 01/10/2021 09:00 יק"א 19
משוואות דפרנציאליות שמושיות  71739 בתאום    
מבוא לסוציולוגיה 71741 בתאום    
חדווא ב לכלכלנים 71745 08/10/2021 09:00  
אלגברה לינארית ב 71748 בתאום    
גידול בקר לחלב 71812 03/10/2021 09:00 חדר 10
מעבדה בהיסטולוגיה 71817 06/10/2021 10:00 מעבדה 110
מבוא לנוירוביולוגיה 71830 03/10/2021 09:00 חדר 10
עקרונות התזונה של חיות משק 71839 03/10/2021 09:00 חדר 10
ביולוגיה של הצמח 71044 05/10/2021 09:00 החל מהשעה 9:00 בתאום מול מזכירות צמח - איריס איזנשטאט 
מבוא למדעי הצמח 71048 בתאום     
יסודות בקרת הפריחה 71049 בתאום