מועדים המיוחדים לתשפ"א סמסטר א

25 מאי, 2021
שם הקורס מס' הקורס חוג נותן מזכירת החוג הנותן מועד  שעה  חדר
גישות במדיניות הסביבה 40422 מוסמך- איכות הסביבה  גילה שוהם בתאום עם המרצה     
השלמה באלגברה וטריגונומטריה 65028 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי בתאום עם המרצה     
כשרות ושבת 65216 מדעי התזונה גילי גפני בתאום עם המרצה     
תזונה במאמץ גופני וספורט 65223 מדעי התזונה גילי גפני בתאום עם המרצה     
דיאטטיקה א 65320 מדעי התזונה גילי גפני בתאום עם המרצה     
תרגיל בדיאטטיקה 65321 מדעי התזונה גילי גפני בתאום עם המרצה     
תזונה ופיסיולוגיה מבואות 65510 ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות גילה שוהם בתאום עם המרצה     
מבוא לזאולוגיה 71004 מדעי בעלי החיים יעל לויטוס בתאום עם המרצה     
חדו"א א  71007 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי 28/05/2021   חדר 109
יסודות הגנטיקה 71012 מדעי הצמח בחקלאות איריס סובול 02/09/2021 שעה 9  חדר 8
פיזיולוגיה של הצמח 71015 מדעי הצמח בחקלאות איריס סובול בתאום עם המרצה     
יסודות מדע הקרקע 71018 מדעי הקרקע והמים נעמי מימון      25/03/2021 שעה 9  מודל
מבוא לכלכלה 71019 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי  27/07/2021/ 20/08/2021 יחד עם סמס' ב'   
חדו"א א  71022 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי 28.5.21 בשעה :9:00 חדר 109 בספריה  
כימיה פיזיקלית 71024 מדעי הקרקע והמים נעמי מימון בתאום עם המרצה     
גנטיקה בסיסית 71028 מדעי הצמח בחקלאות איריס סובול בתאום עם המרצה     
פיסיקה א מורחב 71031 מדעי הקרקע והמים נעמי מימון בתאום עם המרצה     
פיסיקה למדעי החקלאות א 71061 מדעי הקרקע והמים נעמי מימון 22/08/2021 בשעה 9:00  חדר 109 בספריה  
מבוא לביולוגיה מולקולרית 71065 מדעי הצמח בחקלאות איריס סובול המבחן  בע"פ    יש ליצור קשר עם מרצה  
עקרונות בכימיה אורגנית א 71066 ביוכימיה ומדעי המזון רוית טלמור 02/09/2021 שעה 9  חדר 9
מעבדה בעקרונות הכימיה 71073 ביוכימיה ומדעי המזון רוית טלמור בתאום עם המרצה     
עקרונות הכימיה 71074 ביוכימיה ומדעי המזון רוית טלמור 05/09/2021 שעה 10 חדר 8
ביולוגיה של התא 71078 מדעי הצמח בחקלאות איריס סובול המבחן  בע"פ  בזום 7.5.21 בשעה 9:00    
ביוכימיה 71080 ביוכימיה ומדעי המזון רוית טלמור בתאום עם המרצה     
ניהול משולב של שטחים פתוחים  71082 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח אורלי טל בתאום עם המרצה     
אקופיזיולוגיה של צמחים 71312 מדעי הצמח בחקלאות איריס סובול בתאום עם המרצה     
יישום שיטות ואמצעים להדברת פגעים בצמחים 71512 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח אורלי טל בתאום עם המרצה     
מבוא לכלכלה א 71709 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי בתאום עם המרצה     
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א 71723 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי 7.5.21 בשעה 9:00 108 ספריה
תורת הצרכן 71732 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי שעה 9:00   28/05/2021 109 ספריה
תורת הרווחה 71742 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי בתאום עם המרצה     
מתמטיקה שימושית לתלמידי קרקע 71744 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי 28/05/2021   109
אלגברה לינארית א 71747 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי בתאום עם המרצה     
יסודות החשבונאות והתמחיר 71751 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי בתאום עם המרצה     
יסודות המימון 71752 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי בתאום עם המרצה     
רבייה השוואתית 71803 מדעי בעלי החיים יעל לויטוס בתאום עם המרצה     
מבוא לאמבריולוגיה 71804 מדעי בעלי החיים יעל לויטוס בתאום עם המרצה     
פיזיולוגיה של בע"ח א  71805 מדעי בעלי החיים יעל לויטוס בתאום עם המרצה     
אנדוקרינולוגיה כללית 71810 מדעי בעלי החיים יעל לויטוס בתאום עם המרצה     
אימונולוגיה כללית 71811 מדעי בעלי החיים יעל לויטוס 05/09/2021 שעה 10 חדר 9 
חשיבה אסטרטגית וקבלת החלטות 71959 כלכלת סביבה וניהול מירי ארזי בתאום עם המרצה