רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשע"ט

ינואר 26, 2020

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשע"ט

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תשע"ט, למדו 10 נ"ז לפחות , חוייבו ב- 60% שכ"ל וממוצע

ציוניהם  (כולל לימודי השלמה ולימודים עודפים) מעל 93.87 . המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

שימו לב ! הרשימה סופית ולא ניתן לערער עליה. תעודות הערכה תישלחנה בדואר רשום.

ת"ז

ממוצע ציונים בשנת תשע"ט

03475944-9

96.42

03676606-1

93.97

20095799-1

95.94

20150505-4

94.69

20151028-6

94.75

20166306-9

97.4

20357818-2

96.84

20375398-3

93.87

20388801-1

95.71

20399100-5

95.66

20409725-7

96.00

30021458-2

97.2

30210660-4

96.69

30221346-7

97.92

30290926-2

95.75

30313817-6

95.18

30315793-7

94.57

30316622-7

95.25

30480758-9

94.06

30484724-7

95.72

30486512-4

98.23

30493236-1

93.9

30824500-0

96.61

30847142-4

96.35

31133549-1

93.92

31148773-0

97.94

32085151-2

96.9