איגרת למתקבל לשנת הלימודים תש"ף

פברואר 27, 2019
איגרת למיתקבל תש"פ

האיגרת המצורפת מיועדת למי שהתקבל לשנה א' לקראת תואר "בוגר" בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, ועתיד ללמוד בה בשנת תש"ף.

באיגרת ישנו מידע ראשוני וחשוב, שישמש אותך במסגרת הערכותך לשנת הלימודים הקרובה. במקרה של ספק, כדאי לפנות לצוות המזכירות לענייני הוראה ותלמידים, בטלפון או בדואר אלקטרוני

     08-9489190   kareny@savion.huji.ac.il

אנו מאחלות לך קליטה קלה באוניברסיטה והצלחה רבה בלימודים.