הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

יוני 12, 2019

 

היחידה לאנגלית כשפה זרה של האוניברסיטה העברית תכיר בפטור/קורסי אנגלית שנלמדו במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ, רק לאחר שתשקול כל מקרה לגופו, בהתאם לאישורים רשמיים שיתקבלו.