רשימת דיקן לתלמידי מוסמך להערכה תשפ"א

21 נובמבר, 2021

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשפ"א

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תשפ"א,  למדו 10 נ"ז לפחות וממוצע

ציוניהם) כולל קורסים מופשרים)  מעל 92.81. המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

תלמידים אשר עומדים בקריטריונים אלה אך לא מופיעים ברשימה יוכלו להגיש ערעור בכתב למזכירות הוראה.

ערעורים לא יתקבלו לאחר ה 5.12.21-..

 

שימו לב! הרשימה אינה סופית ואינה מבטיחה דבר. רשימה סופית תפורסם לקראת סוף החודש.

ת"ז

ממוצע ציונים בשנת תשפ"א

 

04302521-2

94.25

06199950-4

93.43

20309388-5

93.77

20348587-5

94

20412971-2

93

20570507-2

95.5

20576490-5

95.53

30306346-5

95.86

30544173-5

96.36

30579493-5

93.25

30826811-9

93.36

30835498-4

93.42

31125382-7

94.72

31157927-0

95.36

31161312-9

96.22

31252964-7

95.95

31329404-3

94.73

31357035-0

94.04

31419168-5

94.4

31533466-4

97.16

31566238-7

95.06

31582569-5

93.64

31642096-7

97.4

31940947-0

94.15

32086059-6

92.81

32859506-1

97.8

33625165-7

95.35

34620116-3

94.55

88890959-5

93.8