רשימת דיקן לתלמידי מוסמך להערכה תשפ"א

21 נובמבר, 2021

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשפ"א

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תשפ"א,  למדו 10 נ"ז לפחות וממוצע

ציוניהם) כולל קורסים מופשרים)  מעל 92.81. המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

שימו לב!  הרשימה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור

ת"ז

ממוצע ציונים בשנת תשפ"א

 

04302521-2

94.25

06199950-4

93.43

20309388-5

93.77

20348587-5

94

20412971-2

93

20570507-2

95.5

20576490-5

95.53

30306346-5

95.86

30544173-5

96.36

30579493-5

93.25

30826811-9

93.36

30835498-4

93.42

31125382-7

94.72

31157927-0

95.36

31161312-9

96.22

31252964-7

95.95

31329404-3

94.73

31357035-0

94.04

31419168-5

94.4

31533466-4

97.16

31566238-7

95.06

31582569-5

93.64

31642096-7

97.4

31940947-0

94.15

32086059-6

92.81

32859506-1

97.8

33625165-7

95.35

34620116-3

94.55

88890959-5

93.8