רשימת קורסי סמסטר א' תשפ"א ומתכונת ההוראה שלהם

11 אוקטובר, 2020

 

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

 

האוניברסיטה העברית והפקולטה לחקלאות נערכות במלוא המרץ לקראת פתיחת הלימודים בסמסטר א' תשפ"א. הניסיון שנצבר בסמסטר ב' תש"פ מצביע על כך שהוראה מרחוק עדיפה על פני ביטול הוראה אך אינה שקולה להוראה בכיתות. לפיכך, בכפוף לאילוצים שנובעים מן ההכרח לצמצם את התפשטות המגפה, נקיים לימודים משולבים, בכיתות ומרחוק, בהתאם למתווה שמפורט להלן:

 

 1. חלק מן הקורסים יתקיים באופן מקוון. קורסים אחרים מתוכננים לעת עתה להתקיים בקמפוס, ומתכונת הלימודים המדויקת שלהם תפורסם בנפרד בהמשך. שימו לב שלחלק מהקורסים יש סוגים שונים של שיעור, למשל הרצאות, תרגילים ו/או מעבדות. יתכן שעבור קורסים מסוימים, חלק מהרכיבים יהיו מקוונים וחלק יתקיימו בקמפוס.
   
 2. ככלל, המידע על אופן ההוראה בקורסים השונים יופיע בשנתון וברישומנט. בשדה "הערות" יצוין אם הקורס או רכיב שלו יינתן בצורה מקוונת. בנוסף, העלינו לאתר הפקולטה רשימה של כל הקורסים שיינתנו בסמסטר א' תשפ"א עם צורת ההוראה שלהם. המידע הכללי מופיע כאן.
   
 3. הפעילות בקמפוס תכלול אכיפה קפדנית של הכללים בדבר שהות במרחב ציבורי.
   
 4. לא תיאכף חובת נוכחות בשיעורים ו/או במעבדות והתרגולים ויעשה מאמץ לאפשר השתתפות מרחוק בשיעורים במידה הרבה האפשרית.
   
 5. בנוסף לשיעורים מסוימים שיתקיימו בכיתות, יופעלו ברחבי הקמפוסים גם מתחמי למידה, שנועדו לאפשר מפגשים לימודיים וחברתיים של הסטודנטים/יות. פירוט על מרחבי הלמידה בקמפוס יפורסמו בהמשך.
   
 6. המדיניות בדבר ההוראה בקמפוס עלולה להשתנות, אם יוחמרו הדרישות של משרד הבריאות באשר לפעילות המותרת בקמפוס. כמו כן, אם המגפה תחלוף במהלך הסמסטר, הלימודים בקמפוס עשויים להתחדש באופן מלא, לאחר תקופת היערכות סבירה.
   

בברכה,

 

פרופ' בני חפץ, דיקן

פרופ' שאול בורדמן, סגן דיקן להוראה