⁨איגרת למתקבל תשפ"ג

4 מאי, 2022

שלום רב,

איגרת זו מיועדת למי שהתקבל ללימודי שנה א' תשפ"ג לקראת תואר "בוגר" בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, בחוג הלימודים המופיע במכתב הקבלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

באיגרת ישנו מידע ראשוני וחשוב, שישמש אותך במסגרת היערכותך לשנת הלימודים הקרובה. במקרה של ספק, כדאי לפנות ל צוות המזכירות לענייני הוראה בדואר אלקטרוני או בטלפון ,לשם הבהרה. אנו מאחלות לך קליטה קלה באוניברסיטה והצלחה רבה בלימודים.

 

צוות המזכירות לענייני הוראה ותלמידים