חטיבה בחקלאות כלכלה ושיווק

סמסטר ב' ידחה בשבוע ויתחיל ב- 22/3

עדכונים בנושא נגיף קורונה covid19

 

החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021!

מוזמנים להירשם למגוון החוגים!


תוכנית מילגת מנהיגי "שוליך" לתואר ראשון